Naše učenie

 
 
IMG_20190208_085158.jpg

Učenie v zmiešanej skupine

Pracujeme vo vekovo zmiešaných skupinách - v trojročiach, aby mali deti priestor učiť sa navzájom, učiť sa od starších, byť trpezlivý k mladším a vysvetľovať osvojené učivo. Budovať vzťahy i riešiť konflikty v každodenných situáciách.

 
IMG_20190218_111222.jpg

Zmyslové učenie

Vždy keď sa dá, využívame zmyslové, tzv. hands in, učenie. Všetko, čo sa dá na hodinách angličtiny, geografie alebo biológie vyrobiť/ pochytať/ vnímať zmyslami, zmyslami aj vnímame. Učíme sa nie len očami ale aj celým telom.

 

Staráme sa

Udržateľný život a životné prostredie sú témami, o ktorých sa dnes všade hovorí. Našou troškou prispievame k udržateľnejšej budúcnosti. Naša záhradka.