Naša inšpirácia

IMG_20190222_125442.jpg
 
 

Summerhill - slobodou s hranicami

Rebeca Wild - komplexným systémom rešpektujúceho vzdelávania

Montessori - rozmýšlaním nad potrebami dieťaťa nielen pri vzdelávaní a premysleným materiálom, ktorý k tomu pre každú oblasť treba

Sudbury valley - demokratickou kultúrou školy a rešpektovaním výberu toho, čo sa dieťa chce učiť

Waldorf - aktivitami v prírode a kreatívnou prácou s rukami

Margaret Rasfeld - dôverou v deti vo forme výziev, slobody, ktorá je rámcovaná zodpovednosťou za seba a svet v ňom.