Naša vízia

IMG_20190222_092912.jpg
 

Chceme, aby sme do „školy“ chodili každé ráno s radosťou, aby to bolo miesto, kde máme priateľov, kde hľadáme a nachádzame inšpiráciu a pracujeme na veciach, ktoré pre nás majú zmysel. Naša “škola” chce byť prostredím, kde sa „učenie” deje cestou objavovania a experimentovania, kladenia si vlastných otázok a diskutovania o nich. Cesta poznania a porozumenia vedia k rešpektu k našej planéte a ochrane všetkého živého.Takto sú princípy etiky a morálky živou súčasťou nášho uvažovania o svete a živote. Našim cieľom je poskytnúť deťom priestor na rozvoj svojich silných stránok a objavovanie krásy aj v oblastiach, ktoré ich zatiaľ nezaujali. Chceme, aby deti dosiahli vedomosti a zručnosti, ktoré deti v 21. storočí potrebujú a dôraz kladieme na diskusiu - priestor nachádzať správne argumenty, ako byť v diskusii rešpektujúci partner a ako si overiť svoje tvrdenia a ich pravdivosť i skorigovať svoj názor. Cesta k múdrosti vedie cez schopnosť klásť si otázky a hľadať súvislosti.