Naše učenie

 
 
IMG_20190208_085158.jpg

Učenie v zmiešanej skupine

Pracujeme vo vekovo zmiešaných skupinách - v trojročiach, aby mali deti priestor učiť sa navzájom, učiť sa od starších, byť trpezlivý k mladším a vysvetľovať osvojené učivo. Budovať vzťahy i riešiť konflikty v každodenných situáciách.

 
IMG_20190320_123317.jpg

Zmyslové učenie

Vždy keď sa dá, využívame zmyslové, tzv. hands on, učenie. Všetko, čo sa dá na hodinách angličtiny, geografie alebo biológie vyrobiť/ pochytať/ vnímať zmyslami, zmyslami aj vnímame. Učíme sa nielen očami ale aj celým telom.

 
zahradka.jpg

Staráme sa

Udržateľný život a životné prostredie sú témami, o ktorých sa dnes všade hovorí. Našou troškou prispievame k udržateľnejšej budúcnosti. Naša záhradka.

 
IMG_20190403_153846.jpg

Budovanie vzťahov počas hier

V klasických školách je len veľmi malý priestor na budovanie vzťahov. Preto okrem učenia kladieme dôraz aj na čas, ktorý deti trávia im prirodzenou aktivitou - neorganizovanou hrou. Najradšej sa hráme vonku a pobyt vonku a s ním spojený pohyb je pre nás veľmi dôležitý, preto ho máme v programe každý deň.

 
IMG_20190403_144622.jpg

Diskusie

Všetko, čo sa deje v “škole”, riešime počas raných kruhov formou diskusie. Tematické diskusie zase vedú deti k schopnosti klásť otázky, vhodne argumentovať a vedieť mať vlastný názor. Zároveň sa učíme, že náš oponent nie je náš nepriateľ, práve naopak, že môže byť pre nás inšpiráciou pozrieť sa na vec z iného uhla.

 
plagat.jpg

Tvorivosť

Či sa jedná o riešenie matematického problému, písanie a ilustrovanie vlastného príbehu alebo land art, čo si ceníme najviac, sú nápady a realizácie detí.